Méhecske csoport

Óvodánkban családias légkörben zajlanak a hétköznapok. Csoportunkban a gyermeklétszám 20-25 fő között mozog, ami teljesen ideális ahhoz, hogy kellemes, meghitt hangulatban teljenek a mindennapjaink.

Célunk olyan nevelő környezet kialakítása, ahol a befogadó attitűd természetessé válik az óvodapedagógus, a nevelőmunkát segítő munkatársak, szülők és gyermekek számára egyaránt. A befogadó közoktatási rendszer kialakításához való aktív hozzájárulásunk része a multikulturális és interkulturális szemléletmód és nevelési gyakorlat kialakítása.
Nevelési céljaink meghatározásánál abból a meggyőződésből indulunk ki, hogy a prevencióra, a korai fejlődés tudatos támogatására van szükség. Megvalósításában alapvetően támaszkodunk a gyermek természetes megnyilvánulási formáira, a mozgásra és játékra, mint a fejlődést meghatározó tényezőkre.
 
Alapelvünk:
Óvodánk pedagógiai programja a mozgásra és a játékra alapozva szervezi a nevelési területeken végzendő pedagógiai és pszichológiai feladatait.
Biztosítjuk az egyéni differenciált fejlesztést (hátránykompenzálás, sajátos nevelési igényű gyerekek speciális fejlesztése). A gyermekek önmagukhoz képest való fejlesztése az elvünk, a családi nevelés mellett!
Alkalmazkodunk a gyermek egyéni érési, fejlődési üteméhez, így biztosítva, hogy gyermekeink testileg, lelkileg, szellemileg felkészültek legyenek.
Lehetőséget biztosítunk a tehetséges gyermekek egyéni képességeinek kibontakoztatására.

Kapcsolattartási formáink:
– Családlátogatás
– Napi kapcsolattartás
– Szülői értekezlet
– Fogadóóra
– Nyílt nap
– Nyílt rendezvények és programok: Márton-nap, Adventi családi délelőtt, Húsvéti családi délelőtt, Anyák napja, Apák napja, Évzáró ünnepség
– Óvodai zárt facebook csoport

További rendezvényeink és programjaink:
– Télapó
– Farsang
– Gyereknap
– Kirándulások

 
Nyitrainé Baranyi Gabriella
igazgató