Beiratkozás

Gyerek kezek rajzolnak

Kedves Szülők!

Azoknak a gyermekeknek, akik az adott év augusztus 31. napjáig betöltik a harmadik életévüket, szeptember 1-től legalább napi négy órában óvodába kell járniuk.
Az óvodába felvehetők azok a gyermekek is, akik a harmadik életévüket a felvételtől számított fél éven belül töltik be, abban az esetben, ha az óvodaköteles gyermekeknek az elhelyezése után a férőhelyek száma ezt lehetővé teszi.
A jelenleg még bölcsődébe járó gyermekekre vonatkozó igényeket is be kell jelenteni.

A 2024/2025-ös nevelési évre történő beiratkozásra 2024. április 25-én és 26-án 08:00-tól 16:00-ig lesz lehetősége a szülőknek a Kardoskúti Napköziotthonos Óvodában.

A beiratkozással kapcsolatos gyakori kérdésekre az alábbi gombra kattintva kaphat válaszokat. 

Felmentés az óvodalátogatás alól

A gyermek 4 éves koráig, különös méltánylást érdemlő esetben 5 éves koráig a szülő felmentést kérhet az óvodalátogatás alól az Nkt. 8. § (2). bekezdése értelmében:
„A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, melyben a gyermek az ötödik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható.”
Rólunk