Óvónők és dadusok

 Az óvodai csoport (vegyes életkorú gyermekekből szervezett) nevelő munkájához elengedhetetlenül szükséges a 2 fő óvodapedagógus végzettséggel rendelkező pedagógus munkája.

Kürtiné Rácz Anikó 33 év szakmai tapasztalattal a háta mögött változatos tevékenységekkel, saját készítésű fejlesztő játékaival és a mozgás iránti szeretetével teszi izgalmassá a délelőtti órákat.
Nyitrainé Baranyi Gabriella munkáját az angol nyelvű énekes játékok és tevékenységek, a szociális készségek fejlesztését segítő módszerei és a Boldogságóra Programon alapuló foglalkozásai teszik változatossá.

Az óvodapedagógusaink munkáját 2 fő dajkai munkakört betöltő,  gyermekszerető munkatárs segíti. A minőségi pedagógiai munka segítése érdekében tevékeny részt váll Móga Lilla Dóra és Farkasné Pál Mária Margit az óvodai csoport életében. A dajka egyike a gyermeket nevelő felnőttnek, aki - éppúgy, mint az óvodapedagógus - magatartásával, teljes lényével, beszédstílusával és öltözködésével hatást gyakorol a kisgyermekre. 
Nyitrainé Baranyi Gabriella
igazgató
Rólunk