Térítési díjak

Gyerek játékok
Étkezési térítési díj:
Ingyenes óvodai gyermekétkeztetést lehet igénybe venni  (szülő nyilatkozatot követően), ha  a gyermek:
 - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
 - tartósan beteg vagy fogyatékos
 - családjában 3 vagy több gyermeket nevelnek
 - nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság
 - családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összeg 130%-át.
Amennyiben a gyermek a fenti jogcímek közül egyikbe sem sorolható, akkor az étkezés napi díja 860 Ft.